Privacyverklaring Melrose Traffic Services

 

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te verwerken.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

  • Melrose Traffic Services
  • Daalwijkdreef 43
  • 1103 AD Amsterdam
  • KVK-nummer: 34263785

 

Privacybeleid

Wij, als Melrose Traffic Services zijnde, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze cliënten. Daarom hebben wij een privacybeleid dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van de website van Melrose Traffic Services en door gebruik te maken van de diensten die Melrose Traffic Services aanbiedt, verwerken we jouw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in dit privacy statement opgenomen. Dit privacy statement is van toepassing op alle dienstverlening van Melrose Traffic Services

 

Persoonsgegevens

 De persoonsgegevens die wij gebruiken om je te kunnen helpen zijn jouw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel jouw NAW-gegevens en betalingsgegevens.

 

Doeleinden en gronden van verwerking persoonsgegevens

Om je verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van je te gebruiken. Verder verzamelen wij ook gegevens van het gebruik van je computer, waardoor wij een optimale service kunnen bieden. Hieronder vermelden wij onze doeleinden.

Doeleinden en gronden:

  • Verwerken van persoonsgegevens van opdrachtgevers en tegenpartijen van opdrachtgevers teneinde opdrachten uit te kunnen voeren (en te verbeteren) en informatie te verstrekken ter uitvoering van de overeenkomst omtrent het bieden van beveiliging en hospitality services;
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen;
  • Verwerken van personeelsgegevens teneinde de personeelsadministratie te kunnen voeren.

 

Je gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat Melrose Traffic Services in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.

 

Sociale media 

Indien je met ons communiceert via één van onze social mediapagina’s, ontvangt Melrose Traffic Services je persoonsgegevens waaronder je (gebruikers)naam, je profielfoto, je telefoonnummer, je woonplaats en je geslacht. Alle gegevens die Melrose Traffic Services middels de communicatie via social mediapagina’s ontvangt, bijvoorbeeld je NAW-gegevens, worden opgeslagen.  Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst.

 

Persoonsgegevens verstrekken aan derden in de Europees Economische Ruimte

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor je gegevens reeds verzameld zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is enkel in het geval indien wij je met je uitdrukkelijke akkoord doorverwijzen aan een derde partij of ter uitvoering van de overeenkomst.

 

Bewaartermijn

Melrose Traffic Services bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegeven 

Je hebt het recht tot inzage van je persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van je persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heb je ook het recht om je persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dien je contact op te nemen met Melrose Traffic Services, dit kan via info@melrosetrafficservices.nl.

 

Beveiliging

Om je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft Melrose Traffic Services beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze leden te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Onze website is beveiligd met het SSL-certificaat. Melrose Traffic Services heeft maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Verder is er ook een informatieveiligheidsbeleid.

 

 

Nieuwsbrief

Aan onze opdrachtgevers bieden wij op regelmatige basis een nieuwsbrief aan. Hiermee informeren wij onze opdrachtgevers over onze actualiteiten. Je e-mailadres wordt enkel toegevoegd met expliciete toestemming van jou aan onze mailinglijst.

 

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.